Medzinárodná doprava

Spoločnosť Spiš Trans Špedit s.r.o. vykonáva prepravu v rámci EU v šiestich štandardných súpravách s vnútornou výškou 2,85m nakladacieho priestoru, dvoch megových súpravách s vnútornou výškou 3m nakladacieho priestoru a dĺžky 13,6m. Naša spoločnosť má k dispozícii vozidlá ktoré spĺňajú normu Euro 5,autá sú pod stálym monitoringom GPS a prepravovaný tovar je poistený spoločnosťou Alianz do 100.000. € /auto.

Dokumenty na stiahnutie

(34.7 kb)
(36.16 kb)
(36.17 kb)
(32.32 kb)
(31.43 kb)
(32.09 kb)

Documents to download

(64 kb)
(86 kb)
(77.5 kb)
(66 kb)
(93 kb)
(83 kb)